درباره ما

درباره ما

نقش ریاضیات در توسعه جوامع غیرقابل انکار است و این باعث تاکید روزافزون سیستم‌های آموزشی و جوامع بشری بر اهمیت آموزش ریاضیات است. این مساله بازار گسترده‌ای را شکل داده است که در آن شرکت‌ها، مدارس و افراد مختلف محصولات متنوعی را عرضه می‌دارند….ادامه…

ادامه خواندن